Konferencja Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej 29-30 września 2018 r. | Conference of the Izabela Jaruga-Nowacka Foundation, September 29-30, 2018

Konferencja i warsztaty „Wyzwania dla demokracji 100 lat po uzyskaniu przez Polki praw wyborczych” | Conference with Workshops „Challenges to Democracy 100 years after Polish Women gained their right to vote”

Sobota | Saturday 29/09/2018

• 9:00 rejestracja | registration

Sesja Poranna, 9:50 –14:30 (1 panel i 1 warsztat) | Morning Session (9:50 a.m. – 2:30 p.m.) – panel and workshop

• 9:50 otwarcie | opening speech: prof. Jerzy Paweł Nowacki – prezes Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej/Barbara Nowacka – wiceprezeska FIJN | opening: Jerzy Paweł Nowacki – President of the Izabela Jaruga-Nowacka Foundation / Barbara Nowacka – the Vice-President of the Foundation

• 10:00 powitanie | welcome: dr Holger Politt – dyrektor przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg | the Director of the Polish Chapter of the Rosa-Luxemburg-Stiftung

10:10 Wykład wprowadzający | Keynote speech: dr hab. Adam Bodnar (RPO | Poland’s Commissionner for Human Rights)

• 10:30 Panel 1: Praworządność i ochrona praw kobiet w UE i krajach kandydackich | Rule of Law and Protection of Women’s Rights in EU and candidate states

• 12:00–12:15 przerwa kawowa | coffee break

• 12:15-14:30 Warsztat 1 | Workshop 1: Inicjatywy Feministyczne w Europie: partie jutra? | Feminist Initiatives in Europe: the Parties of Tomorrow?

• 14:30–15:30 przerwa obiadowa | lunch break

15:30–17:00 Sesja popołudniowa (dwa warsztaty równoległe) | Afternoon Session (Parallel Workshops)

• 15:30 Warsztat 2a: 100 lat walki o prawa, wolność i godność kobiet (tylko w języku polskim) | Workshop 2a: 100 years of struggle for rights, freedoms and dignity of women (only in Polish)

• 15:30 Warsztat 2b: Komunikacja pozioma jako podstawowe wyzwanie dla europejskiej lewicy | Workshop 2b: Lateral Communication as a Principal Challenge for the Left in Europe

Niedziela | Sunday, 30/09/2018

Sesja Poranna, 10.30–14.00 (2 panele) | Morning Session 10:30 a.m. – 2 p.m. (Two Panels)

• 9:50-11:20 Panel 2: Polityka lokalna w cieniu autorytaryzmów | Local Politics in the Shadow of Authoritarianisms

• 11:20–11:50 brunch

• 12:00 Panel 3: Prawa człowieka w dzisiejszym świecie. Raport z pola bitwy | Human Rights in Contemporary Work: The Battlefield Reports

• Zamknięcie konferencji | Closing of the Conference

• Zapraszamy do udziału w warszawskim Marszu dla Bezpiecznej Aborcji | All participants are kindly invited to join the Warsaw March for Safe Abortion

Język konferencji: polski/angielski – tłumaczenie symultaniczne

Conference held in Polish and English with Simultaneous Translation